O Sympozjum

Ogólnopolskie Sympozja Chemii Organicznej (OSCO) są forum wymiany myśli naukowej pomiędzy krajowymi specjalistami w dziedzinie szeroko pojętej chemii organicznej. Imprezy organizowane są przemiennie przez Instytut Chemii Organicznej PAN (Warszawa) i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (Łódź).  Poprzednie sympozja z tej serii odbyły się:

I: w Serocku w roku 1991
II: w Łodzi-Arturówku w roku 1993
III: w Warszawie w roku 1994
IV: w Łodzi w roku 1997
V: w Konstancinie-Jeziornej w roku 1998
VI: w Łodzi w roku 2002
VII: w Warszawie w roku 2004
VIII: w Łodzi w roku 2008
IX: w Warszawie w roku 2011
X: w Łodzi w roku 2015

Organizatorem XI Sympozjum Chemii Organicznej (XI OSCO) jest Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Obrady odbywać się będą na terenie Instytut przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.