Lokalizacja

Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Na teren Instytutu prosimy wchodzić od ulicy Kasprzaka

– wejście od ulicy Płockiej będzie zamknięte!

 

Menu wybranych lokali gastronomicznych:   www.icho.edu.pl/bufety.php