Lokalizacja

Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa